Testmiljø

Her tester vi om vi kan hente ut temperaturen:


[mqtt_data]