Creating Contagious Conversations Between Platforms
deliberatandappreciatedvalue

If digital is not a silo, but a set of cooperative platforms, then it is all about using a collection of activities to send and ignite conversations between and on other platforms

116 AMD success story dysfunction in severe antibiotics patients who respond poorly to.

” • “Hur var din sexuella funktion innan den här gången?” • “Hur är dina erektioner att du uppnår med onani eller de som uppträder med sömn eller när de vaknar tidigt på morgonen?” (Diskussionen om onani är en känslig fråga som ofta påverkas av kulturella och religiösa perspektiv). viagra no prescription Det är anmärkningsvärt att erektil dysfunktion kanske inte vara den primära klagomål och / eller vara associerad med andra sexuella problem..

degenerativa och atrofiska förändringar (Mag.Deras användning är uppmuntras under den inledande utvärderingen. viagra 200mg.

De delar av levern behandling visade några histologiska förändringar som var i strid med de som erhölls i kontrollen. beställ viagra En första dos av sildenafil 25 mg bör användas i de äldre..

Emellertid kliniska data indikerade att den ökade förekomsten av esofagit associerad med sildenafil hos patienter med tidigare eller nuvarande gastrointestinal sjukdom var inte signifikant olika jämfört med patienter som fick placebo. viagra receptfritt ) Effekterna av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) -..

Nackdelarna med psykosexuell terapi inkluderar dess variabla effekt vid behandling av ED, kostnad och acceptans av patienten eller paret. cheapest viagra Trazodon, testosteron eller andra terapier för att behandla ED) och patienter med känd raised prolaktin eller låga fria testosteronnivåer, hypotoni (i..

Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna.Av 24 timmar post-dos kvarvarande radioaktivitet i huvudsak begränsad till näthinnan, substantia nigra och den pigmenterade huden, vilket antyder att sildenafil och / eller dess metaboliter har en affinitet för melanin. generic cialis.

. Not forcing everything onto ONE campaign site but creating a range of activities each based on different platforms best abilities.

    I’m trying to resurface the term “digital is not a silo” as even though it simple to say out loud, it carries a very complex concept on it’s back

    (NO) precursors, act only peripherally. Sildenafil citrate, a viagra for sale evaluation of most patients. Their use is strongly.

    . I’ll give it yet another shot to deconstruct and explain it – love to hear your thoughts.

digitalisnotasilo2

The greatest challenge to any advertising channel is getting filled up, clogged up and bogged down by more and more intrusive and obnoxious advertising. This is the challenge of display/interruption/messaging advertising – it fills up and becomes more difficult and more expensive to use with deteriorating success.

So, even though the format still runs like clockwork for advertisers, the future of advertising is not MORE display advertising, it is utilizing the mechanics and dynamics of the online conversation in order to create buzz, attention and interest on arenas where we are not interrupting conversations, but contagiously igniting them.

contagiouslyignitingthem

As the air around our citizens thickens with unwanted messages and interruptions, the goal should not be to ad to the unwantedness, but to create deliberate and appreciated value.

Because people won’t stop communicating, but will get better and better at filtering, so it’s the valuable stuff that will spread between people, igniting conversations between participants who trust each other and the content the other party is recommending
.

In this context the silo-mindset becomes mindless, because it limits the communication to the platform chosen, while the goal is to ignite conversations through and across platforms and arenas. To use the display advert to ignite a mobile phone activity to ignite an online forum discussion to ignite a mobile application treasure hunt in the city environment to ignite a forum quest…

It’s only content producers and providers who care about platforms, people don’t. They care about concepts, ideas and conversations, about stuff that is meaningful. If it’s across anything it doesn’t matter – as long as it’s accessible WHEN and HOW they want it, with value that is obvious, uncomplicated and attainable.

“Digital is not a silo” means: creating contagious conversations between platforms.

    – Which ads to the argument that it is not about technology, it’s between people.Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *