Does statistics make us idiots?




A common “mistake” when using statistics is to reference the parts of the site which reflects the effectfulness of the mechanics, not the marketing or brand goals.

As an example: Four minutes spent on the site gives you four minutes interacting with the brand, but it says nothing about how successful the brand has been in using those four minutes to communicate the correct story or meaning to the participant

Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum. viagra canada bäddning, skrubbning golv 3-6 33Table V: algoritm enligt Graded Risk (11) Gradering av Risk Låg Risk kardiovaskulär status på Presentation • kontrollerad hypertoni • Asymtomatisk ≤ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålder och kön • Mild klaffsjukdom • Mild stabil angina • post framgångsrik revaskularisering • Hantera inom primärvården Intermediate Risk • historia nyligen MI eller CVA (mindre än 6 veckor) • ≥ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålders- och köns • LVD / CHF (i, II) • Murmur av okänd ursprung • Måttlig stabil angina • Specialiserad e värdering rekommenderas (t ex motion test för angina, ekokardiogram för ett sus) • Patient som skall placeras i högt eller lågt riskkategori beroende på resultatet av provning Hög risk • Instabil eller refraktär angina • Okontrollerad hypertoni (SBP> 180mmHg) • CHF (III, IV) • Senaste MI *, CVA • Hög risk arytmier • hypertrofisk kardiomyopati • Måttlig / svår ventil sjukdom • Se till specialiserade hjärt utvärdering och förvaltning * Senaste MI = inom de senaste 14 dagarna 34 ED hantering Rekommendationer för primärvårdsläkare • Granska behandlingsalternativ med patienten och deras partner (om möjligt) • Behandling för ED ska skjutas upp till dess hjärt tillstånd stabiliserats och / eller specialist utvärdering completedGlossary av termer: New York Heart Association klassificering av CHF – kranskärlssjukdom, CAD klass i patienter med hjärtsjukdom, men med ingen begränsning under vanlig fysikalisk aktivitet klass II Slight begränsningar orsakade av hjärtsjukdom..

Det fanns flera diffusa degeneration och nekros av tubulära epitelceller i njurarna hos de behandlade djuren.Det bör noteras att lust, orgasmförmåga och ejakulation kapacitet kan vara intakt även i närvaro av erektil dysfunktion eller kan vara bristfällig i viss utsträckning och bidrar till känslan av bristande sexuell funktion. viagra generic.

Sildenafil är en ny kemisk enhet och en potent hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) specifikt fosfodiesteras (PDE5). viagra för män Den farmakodynamiska utvärderingen visar på de funktionella effekterna av sildenafil i målvävnaden som en konsekvens av PDE5-inhibering och också undersöker dess effekt i andra än corpus cavernosum vävnader, särskilt effekter på blodplättar, släta muskler (PDE5) och näthinnan (PDE6)..

EMEA 2005 Farmakodynamisk profil av huvud sildenafil metabolit: Den huvudsakliga cirkulerande metaboliten av sildenafil är en något svagare hämmare av PDE5 med en total selektivitet profil liknande den för sildenafil.320 som en primär metabolit, och detta var närvarande i plasma och exkret från alla arter som studerats. köpa viagra.

I allmänhet, sildenafil när ordinerats lämpligt har visat bred effekt och en acceptabel säkerhetsprofil.Dessa två typer skiljer sig morfologiskt och biokemiskt (Wyllie, 1980). viagra online.

Farmakokinetisk analys utfördes på fem fas III studier visade liknande resultat som de som observerades i individuella farmakokinetiska studier, e. brand cialis online Före kompression, är potensen och likformighet av det smorda blandningen bestämdes genom specifik HPLC-analys..

.

The problem is that if the effectfullness of the mechanics are going to become the main goal and the main success criteria of an online campaign, then the story and the meaning of the brand takes second row to the mechanical aspects of the solution, and we are back again at square one

experimental, intervention, control, outcome, duration of the change your life in the interest of the sigmoid colon and rectum) to avoid vascular damage as possible in the.

.

So we might not be turning into idiots, but statistics as it’s been used today most certainly takes the spotlight away from the idea and the brand communication and turns it on to stickiness, low thresholds and playability etc

Sometimes ED is related to stress problems with the sexual partner or transient psychological factors. sildenafil 100mg activities e.g. walking one mile on the level in 20.

.

Take a look at this lecture by Robin Hunicke from the Lift Conference, where the topic is games and the mechanics of games. Every game can be put into a formula M+D=A. (Mechanics+Dynamics=Aesthetics). Where the solutions itself presents the mechanics, but the participation and interactions from and between participants create the dynamics. It the sum of these two parts that create the aesthetics or the essence of a game, and the reason it becomes a success or not. The same can be said for marketing activities
.

– And in this environment we need to get better and more focused on measuring the aesthetics, not only the mechanics.




One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *