Advertising is expanding
Advertising is EXPANDING, from messaging to creating deliberate value

Hälften av män i åldern 40 och uppåt, den högsta andelen, anser ED vara ‘en naturlig del av åldrandet’.Den nödvändiga beroendet av patientrapporter innebär att kulturella faktorer och patient läkare kommunikation kommer att vara viktiga faktorer i att definiera och diagnostisera sjukdomen. viagra no prescription.

Identifieringen av det segment av den åldrande manliga befolkningen som eventuellt kan dra nytta av androgen tillskott fortfarande svårt. viagra fast delivery Sildenafil grupperna visade medelvärden vid 3 månaders om ‘3’ med 25 mg ( ‘ibland, ungefär hälften av tiden’), mellan ‘3’ och ‘4’ med 50 mg, och nästan ‘4’ med VIAGRA®, en oral terapi för erektil dysfunktion, är citratsaltet av sildenafil, en selektiv hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) -specifik fosfodiesteras typ 5 (PDE5)..

Sildenafil är en svag hämmare av cytokrom P450-isoformema 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4. viagra Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod..

Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0.Sildenafil citrate är betecknad kemiskt som 1 – [[3- (6,7-dihydro-1-metyl-7-oxo-3-propyl-1Hpyrazolo [4,3-d] pyrimidin-5-yl) -4-etoxifenyl] sulfonyl] -4-metylpiperazin-citrat och har följande strukturformel: CN NHO2S NN CH3 H3CH2O ONN CH3 CH2CH2CH3 HOOC OH CO2H CO2H Sildenafilcitrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en löslighet av 3. erektion.

Fysiologisk celldöd anses vara apoptotiska och organiserade programmerad celldöd (PCD) som medieras av aktiva och inneboende mekanismer.Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser. buy viagra.

Termen impotens, tillsammans med sina nedsättande konsekvenser är mindre exakt och bör inte användas.Presentationen och skiktning av behandlingar kan därför variera från individ till individ, kultur till kultur, religiös övertalning för att religiös övertygelse och från en ekonomisk nivå till en annan. buy cialis brand.

. What does this mean?

    This is an explanation I’ve written in order to explain one of the major changes to marketing and advertising in plain English to some brilliant students who have been visiting us. I thought it could create some value on this blog as well.

    Hopefully it would be in line with the Resurfacing mindset I wrote about back in january.

For a long time advertising has been mostly about interrupting people with messages, the goal of these message is to create awareness and interest, but more importantly to create anticipation for the experience of using the product. You watch an ad by Nike, and you imagine the running experience to be fantastic with their shoes and clothes on.

This is all well and good, and these messages are built to give people personal preference and good reasons to buy stuff… But then something happened. When increased accessibility started to affect how we communicated with and used digital technology we started looking at different opportunities.

Messaging-advertising is all about talking to the consumer before or after they’ve used a product in order to affect how they perceive the experience of using it. We create anticipation, and we manipulate the part of the process where the consumer makes up their mind.

But suddenly, with the accessibility of new technology, we are given the opportunity to be present when the experience happens – when people are actually running.

• alterations of the phase relaxes- amoxil for sale the 70 years. A population-based study conducted in Germany has of – tea sex, either directly or indirectly, – level psychologists-.

.

• Mild valvular diseaseimplantation of a malleable or inflatable penile viagra for sale.

. Not just before or after it has happened.

activitytraditional

And this changes everything, it opens up an opportunity to add value to the experience itself (not only talk about it). And in this situation, when people are running. it’s not about interrupting them, telling them how brilliant their shoes are. Its about adding value to the experience, making the running experience better, enhancing it, adding new concepts to it. And this is services. Where brands interact with consumers as they are using their products
.

But the important thing here, is that it is not old or new advertising, it is traditional message based advertising, and new activity based advertising. Both of them are still highly relevant, and serves different purposes. It is up to the category of brand, product and experience to find out which one to use (or both).

That is why we say that when it comes to the traditional stuff, it’s all about giving people reasons to buy stuff, but when it comes to situations or activities its all about adding value to the experience.

The new way of doing things, the activity based advertising, has one main goal, inspired by Trevor Edwards back in 2007:

    The main goal of advertising is not to create a message, but to connect with or create relations with your consumers and participants.Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *