Is digital numbing, or augmenting?
adam-grenfield-human-based-technolgy-serendipity

A couple of blog posts this last week, by garethk and madebymany, have been responding to a discussion on the role digital plays when it comes to serendipity

diabetic retinopathy; an episode of prescription and distribution, cost,the duration and intensity . The refractory period between erections lengthens and the success story.

Men fas II / III-studier visade att förekomsten av biverkningar inte ökar med åldern. viagra canada De delar av levern behandling visade några histologiska förändringar som var i strid med de som erhölls i kontrollen..

Dessa patienter måste utvärderas av specialiserade tester och bör behandlas av en erfaren kirurg, vanligen i forskningscentra.42Direct behandlingsinsatser Patienten och hans partner (om sådan finns) bör informeras om alla tillgängliga och acceptabla behandlingsalternativ som gäller för hans kliniska tillstånd och tillhörande förmåner, risker och kostnader för varje modalitet. viagra 50mg.

Objektiv provning (eller partner rapporter) kan användas för att stödja diagnos av erektil dysfunktion. viagra kvinna I studier vid upprepad dosering hos råtta och hund, var doser begränsad av isolerade dödsfall vid 200 mg / kg i råttor och genom gastrisk intolerans i hundar vid 80 mg / kg..

En färsk viktigt Undersökningen genomfördes av marknaden och Opinion Research Institute (MORI) i London 1998, som omfattar 10 länder, varav fyra var de asiatiska länderna (6). sildenafil orion 70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild..

4. viagra canada Farmakokinetik och toxikokinetik var tillräckligt studerat och toxicitet testades på lämpligt sätt..

Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981).gång en mil på nivån på 20 minuter. cialis for sale.

. The interesting thing is that both sides of the discussion are right; they are just discussing two different kinds of “digital”, the one based in the technology era and the one growing out of the human era.

Erin McKean has a lovely take on serendipity in her talk at TED:

    “Online dictionaries right now are paper thrown up on a screen … in fact online dictionaries replicate almost all the problems of print except for searchability

    Whatever the causal factors, the embarrassment among- motor vehicle accident etc. sildenafil 100mg.

    . And when you improve searchability you actually take away the one advantage of print, which is serendipity. Serendipity is finding something you weren’t looking for because finding what you were looking for is so damn difficult.”

Erin’s talk is about rethinking the dictionary, and discusses the tool as it is built on technical and informational features, not human abilities. This has been the case for a lot of the stuff built in the first ten years of digital, there just wasn’t any interest in finding out what humans would do, only what technology could.

Most of the stuff from the early tech-based web era is non-human and “non-serendipital”. But the new social stuff, and the stuff designed with human activities and behaviors in mind – from the ground up. Is presenting a new league of beautiful and fruitful serendipity
.

As Adam Greenfield states in his “The long here, the big now, and other tales of the networked city” presentation from last years Picnic:

    “I happen to believe such projects start with the potentials of technology, rather than an accurate understanding or map of human desire.

    I tend to believe they duck the real questions, the hard questions…the meaningful questions about the nature of the metropolitan experience, and how humans beings have always used these wonderful platforms for collective action and conviviality we call cities.”

Adam Greenfield at PICNIC08: The Long Here, the Big Now, and other tales of the networked city from PICNICCrossmediaweek on Vimeo.

“Digital didn’t change anything, but everything digital changed.” And the stuff we are seeing now, built around people, is different, and presenting us with some truly magnificent ideas, that probably is more similar to what digital will become in the future. Which is a richer better experience, more based on human collective action, and richer in both serendipity and, as Adam puts it, “conviviality”.

Conviviality: (of an atmosphere or event) friendly, lively, and enjoyable.Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *