Do you employ “social” strategies in your “one way” marketing?
Social strategies appeal to the basic human needs of identity and value

In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5.för tidig utlösning), partner frågor (t. canadian viagra.

Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981). buy viagra Patientpopulation – Manliga patienter med en primär klinisk diagnos av erektil dysfunktion av mer än sex månaders varaktighet inkluderades (psykogen, organisk eller blandad etiologi)..

Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter. viagra köpa Under samlag, hur ofta var du kan behålla din erektion efter att du hade trängt (in) din partner? Nästan aldrig eller aldrig Några gånger (mindre än hälften av gångerna) Ibland (ungefär hälften av tiden) De flesta gånger (mycket mer än halva tiden) Nästan alltid eller alltid 1 2 3 4 5 5..

Dessutom, sådana faktorer som (1) lätt administrering, (2) invasivitet, (3) reversibilitet, (4) kostnad, (5) verkningsmekanismen (perifer vs central, inducerare vs förstärkare) och (6) lagliga reglerande godkännande och tillgänglighet; kan alla kritiskt påverka den enskilde patientens val av terapi.Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘C’ som mottog 1. viagra för män.

Verkningsmekanism Den fysiologiska mekanismen för erektion av penis involverar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering.Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum. cheap viagra.

Nackdelarna med VCD terapi inkluderar deras besvärliga utnyttjande och mindre lokala biverkningar (27).2 Njure vävnad Styr sektioner av njurarna uppvisade normala histologiska egenskaper. cialis for sale.

. But the same mindset should also be applied to traditional web-marketing.

Aki Spicer over at Fallon Planning does a presentation called The social 10 redux. Now Aki claims that what humans do, fundamentally, whenever or where ever they are, is communicate. I agree

including the importance of adopting a treat- taking amoxil The American Heart Association (AHA) sullâ.

.

It is our way to understand the world around us, by sharing and investigating ideas and values with others so that we can identify and enrich our own world view (and be in control).

Now Aki includes this statement in a presentation concerning social networking, and although it’s difficult not to agree on the theory in the context of social of participatory activities what I find is that this goes beyond only these environments.

When arriving at your website I seldom just want to go for that one product I have decided to purchase, and then purchase it. I come to your site with a need
. A need which is contained within a meaning, a story put together by parts of my past and visions for the future (all of which is enriched with emotions).

So I have a story, and what I look for first and foremost is something to make me confident that you can help me fulfill this story successfully and within certain personally set limitations.

What I need is not presentations of products, with specifications and thorough descriptions of the inside of black boxes (the products)

• Sexual related genital paininterpersonal factors such as relationship distress, sexual viagra online.

. What I need is your part of my story, so that I instantly identify with you and agree with your values and thoughts. Then I need to see that you have a solution, and how this will help. And then, finally I need the product and price and specifications.

Off course this depends on the category, but it’s amazing how many companies forget that their marketing to humans, not robots, on the web.

Image by chaidealo on flickr.com


Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *