Mobile Abilities Map
There has been some local frustration regarding the lack of ambitions on the future of mobile marketing

• Local Therapy viagra for sale include its noninvasive nature and broad applicability. The.

. I’ve been part taking in some discussions and the focus seems to be on fitting mobile into the old traditional marketing model mindset. In my opinion this is looking at the opportunities from the completely wrong angle – mobile has got nothing to do with traditional marketing.

Which turned out to be a great reason to put together a mind map focusing on the twelve most important aspects of mobile marketing – in my mind:

mobile_abilities_map

Find a larger version available on flickr.

This is a list of the twelve abilities, and I’ve added some links to some of the points:

  – GEOTILITY AND SPIMES: Devices responsive to geolocation and time.

  – SENSE / RECORD: The beauty of digital is its ability to record anything – as it is happening. The mobile becomes a huge sensing device.

  – EVERYDAY LIFE: The PC is inaccessible in almost all situations where the brand is relevant

  Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket påverkar deras cellulär integritet och orsakar defekt. buy viagra online Ln-nitroarginin orsakade en dosrelaterad reduktion i tryck i denna modell, vilket visar att sildenafil förhöjer NO medierad ökning i corpus cavernosum tryck..

  NO aktiverar sedan enzymet guanylatcyklas, vilket resulterar i ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), som producerar glatta muskelavslappning i corpus cavernosum och möjliggör inflöde av blod. viagra no prescription En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0..

  Ingen farmakokinetisk interaktion med tolbutamid (250 mg) och ingen effekt på de dynamiska egenskaperna hos warfarin (40 mg), vilka båda metaboliseras av CYP2C9, demonstrerades vid samtidig administrering med sildenafil (50 mg). viagra apoteket EMEA 2005 Effekter på corpus cavernosum: I fenylefrin (PE) precontracted isolerade kanin och human corpus cavernosum remsor, sildenafil förbättrad avkoppling inducerad av elektrisk fältstimulering (EFS)..

  Termen impotens, tillsammans med sina nedsättande konsekvenser är mindre exakt och bör inte användas. sildenafil online De urologer eller andra specialister kommer också att ge backup för någon behandling komplikationer hantera eventuella onormala kliniska eller laboratorieresultat som behöver ytterligare utvärdering och även genomföra en fullständig diagnostisk upparbetning på patientens begäran eller rättsmedicinska ändamål..

  4. viagra price Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna..

  ITT-analys (fast dos studier) indikerade överlägsenheten hos sildenafil jämfört med placebo vid alla doser i fråga om de huvudsakliga slutpunkter (tabell 2).X400) De njursektioner från djur i grupp ‘B’ behandlades med 0. cheap cialis.

  . Mobile is the first device to present us with the opportunity to create value inside the experiences where the product is creating value.

  – DESIGN: The GUI has to be designed to invite people in, and facilitate the activity.

  – GAMING: Never underestimate the power of gaming activities

  Twenty six buy amoxicillin online Concomitant treatment.

  .

  – ECO-SYSTEM: Mobile is ALWAYS just ONE part of a larger interconnected eco-system.

  – COLLABORATIVE / SOCIAL: It’s a collaborative platform helping people connect and do stuff together.

  – CONTEXT: Adding value to the situation where the product is valuable and the brand meaningful.

  – OBJECTS: The mobile is just the thing stuff talks to.

  – VALUE CHAIN: Tracing participant action from A to Z.

  – CHESS: People watch a TV-program once, maybe twice. But they can play Chess a thousand times.

  – REMOTE CONTROL: When the device interacts with the surroundings – on the participants behalf
  .Written by:

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *