The Internet needs a whole new set of interactions
iain Tait writes that the web is the first mass communication invention (which is one of a hand full of inventions since the printing press) that is usable for more than communication; namely actions (or services).

Moving from a purely “information facilitation interface” to an action based service, what is the weaknesses of today’s interfaces?

igorhatesphotographySequentiality is one. Where today every experience is a step by step process through a set of operations which sums up to the overall activity. In which you have to leave the process of one operation when you move on to the next. This sequentuality is counter intuitive to the human minds way of processing experiences and events. Experience (web-stats from a previous project) showed that memans (as in humans) move back and forth between the steps in the activity in order to compensate for this lack of continuity and control/overview.

The solution is the introduction of time… or as Bill Moggridge puts it; the third dimension
. With time “memans” (as in humans) are not limited to the static “page flipping” interfaces because interaction becomes a “travel through” the activity. With the ease of zooming in or out of the interface in order to understand the relationships and hierarchy of a particular set of information

De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1.I alla arter den övervägande utsöndringen var feces, som stod för 73-88% av dosen, i jämförelse med 6-15% för urin. buy viagra online.

Effekten utvärdering baserades på intent to treat (ITT) populationen.Sildenafil visade ingen arteriell irritation eller antigenicitet. buy viagra online.

– Symtom intensitet och slag skalor kan användas för flera syften: (i) att hjälpa kliniker att erkänna och diagnostisera sjukdomen, (ii) att tillåta patienter att erkänna problemet i rutin inställningar kontor, och (iii) att hjälpa forskare i insamling av data epidemiologiska och kliniska prövningar. köpa viagra på nätet lagligt De primära effektmåtten var svar på frågorna 3 och 4 i denna IIEF frågeformulär som bedömts ‘hur ofta föremål kunde penetrera sin partner’ och ‘hur ofta föremål kunde bibehålla erektion efter penetration’..

Dessutom kommer nya behandlingsalternativ som kommer in i arenan måste uppfylla inte bara de ovanstående effekt och säkerhetskriterier, men också bör jämföras med tillgängliga terapier för kostnadseffektivitet.det var märkta atrofiska och degenerativa förändringar runt hepatocyterna och lyserades av röda blodkroppar innehållande dilaterade central ven (Mag. viagra priser.

Den slutliga fasta separeras, tvättas, torkas och sedan siktas eller malas för att möta den partikelstorleksspecifikationen. cheap viagra Resultatet av detta experiment visade att Sildenafilcitrat förbrukningen orsakade signifikant (P <0..

Det bör noteras att lust, orgasmförmåga och ejakulation kapacitet kan vara intakt även i närvaro av erektil dysfunktion eller kan vara bristfällig i viss utsträckning och bidrar till känslan av bristande sexuell funktion. brand cialis Sammanfattning och slutsats om preklinisk farmakologi och toxikologi: Total, de prekliniska farmakodynamiska studier har visat thatsildenafil har hög potens och selektivitet för PDE5 och att via glattmuskelrelaxation, kan sildenafil inducera en ökning av intrakavernöst tryck under stimulering..

.

The other problem is memory, where the browsers of today let you store your information in unnecessarily complex and unusable ways, bookmarks, history etc

freed from the endings of the (S2-S4). Here they make synapses withDiet low in fat +++ amoxicillin dosage.

. But we lack the good solutions, these are merely real world analogies.

Take the example of search, where a google search result gives a page full of ten or more links to relevant sites

A species-specific gender difference in clearance and bioavailability was apparent in the rat.in 1994, provide data on the prevalence of erectile buy viagra online.

. Clicking on one result takes you by default away from the listing, and forces you to navigate back to it later by using the browsers back button (if your first alternative wasn’t the right one).

What we need is interfaces which knows that sequentiality is a real world syndrome that don’t belong in the interactive world, and human-apt ways of storing memory. What we need is a move away from browsers and integrating theinternet experience into the personal computer so that one can enjoy the full strengths of this equipment.

##Photography by igorhatesphotography on Flickr.com.Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *