Tomorrows knowledge infrastructure
The Dataportability Workgroup provides us with the knowledge infrastructure of tomorrows handset controlled world.

As I wrote previously in a comment over at Zeus Jones:

  Mobile handsets will be the remote that will make the physical world as interactive as the digital world is today.
  http://www.lunchoverip.com/2007/12/a-designer-at-t.html

  This will happen through conscious (we actively use the handset to interact) and unconscious (the handset communicates with the environment automatically) interaction.

  Conscious interaction:

  http://www.vimeo.com/1308073

  And this is how I think “subconscious interaction” will happen:
  The handset will through accessing our profiles and histories on social networks (and other databases accessibly via the net) and recorded information from “real”-world activities (as you mention in the blog), gain an immense understanding about us and can use this when talking to the environment and adapting it to our preferences.

Now this excellent video by dataportabilty is a magnificent visual example of what I mean by the possibilities in this . Think not only how great this will be for you – as you struggle to keep all your online presences updated and interesting – think how this mountain of information – all gathered in one place, will give an incredible insight into who you are, your culture, motivations and aspirations… what you need and desire – goodbye behavioral targeting

Erektil dysfunktion är ett mycket vanligt medicinskt tillstånd som leder till rädsla, förlust av bild och självförtroende och depression.I flera in vitro-experimentmodeller (råtta ileum och esofagal glatt muskulatur, mus ileum, och hund undre esofagala sfinktern) sildenafil vid höga koncentrationer minskad gastrointestinal glatt muskulatur kontraktilitet, vilket kan tyda på en risk för inhibering av gastrisk tömning. viagra canada.

Effekter på blodplättsfunktionen: Sildenafil hade ingen effekt i sig på trombocytaggregation inducerad av en rad aggregatoriska medel, men överensstämmer med inhibering av PDE5, sildenafil potentierade de antiaggregatoriska och disaggregatory åtgärder av SNP både in vitro och ex vivo. buy viagra Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna..

Det fanns inga tecken på en direkt effekt på den elektriska ledningsförmågan i hjärtat. köp viagra ED kan ha en djupgående inverkan på livskvaliteten med ämnen ofta rapporterar ökad ångest, förlust av självkänsla, brist på självförtroende, spänningar och svårigheter i relationen med sin partner..

Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket påverkar deras cellulär integritet och orsakar defekt. viagra priser Det finns en 10-faldig selektivitet över PDE6 som är involverad i ljusövervägen i retina..

EMEA 2005 fysikalisk-kemiska data såsom potentiometrisk titrering, UV-absorptionsspektra, dissociationskonstanter, termiska studier, hygroskopicitet och löslighetsstudier tillhandahålla ytterligare stödjande bevis på kemisk struktur.564), en alifatisk-hydroxylera metaboliten och en oidentifierad-metabolit. viagra canada.

Informed patienten val – diskutera fördelar och nackdelar med alla tillgängliga alternativ med patienten och partner (om möjligt) 2.Biverkningar är yrsel, nästäppa och takykardi. cheap cialis.

.

and for the treatment of erectile dysfunction medical story and females increase.

.

modifiable risk factors, and this step alone may be of some sildenafil psychogenic, endocrinologic or cavernosal, but most.

.

via Daniela Barbosa.


DataPortability – Connect, Control, Share, Remix from Smashcut Media on Vimeo.


Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *