The New Brand Landscape
A new slideshow for an upcoming talk on new opportunities in digital.

View the presentation on slideshare.net: The New Brand Landscape.

It’s a collection of thoughts from the last five months, building on three previous presentations: Content Marketing = Brand New marketing, New Digital and Next generation participation.

Three main factors identify the current landscape:

  1

  Patienten ska uttryckligen bett om uppfattningar om hans erektil dysfunktion, inklusive vilken typ av debuten, frekvens, kvalitet och varaktighet erektioner; närvaron av nattliga eller tidiga morgon erektioner; och hans förmåga att uppnå sexuell tillfredsställelse.VIAGRA (sildenafilcitrat) är formulerad som blå, filmdragerade rundade-diamant-formade tabletter motsvarande 25 mg, 50 mg och 100 mg sildenafil för oral administrering. buy viagra online.

  Den slutliga fasta separeras, tvättas, torkas och sedan siktas eller malas för att möta den partikelstorleksspecifikationen.De cirka 4000-faldig selektivitet för PDE5 gentemot PDE3 är viktigt eftersom PDE3 är involverat i kontroll av hjärtkontraktilitet. buy viagra.

  Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar med den grupp som erhöll 1.Effekter på näthinnan: Sildenafil hämmar PDE6 i näthinnan vävnad. viagra köpa.

  .Diskussion resultaten av de histologiska studier avslöjade att med ökande dos av Sildenafil citrate konsumtion, fanns det olika grader av dilatationer av central ven av levern som innehöll lyserade röda blodkroppar i behandlingsgruppen jämfört med kontroll sektioner av levern, och såväl som varierande grad av cyto-arkitektonisk distorsion och minskning av antalet av njurblodkropp i njurarna hos de behandlade grupperna jämfört med kontroll sektioner av kid Neys. viagra apoteket.

  Sildenafil citrate är betecknad kemiskt som 1 – [[3- (6,7-dihydro-1-metyl-7-oxo-3-propyl-1Hpyrazolo [4,3-d] pyrimidin-5-yl) -4-etoxifenyl] sulfonyl] -4-metylpiperazin-citrat och har följande strukturformel: CN NHO2S NN CH3 H3CH2O ONN CH3 CH2CH2CH3 HOOC OH CO2H CO2H Sildenafilcitrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en löslighet av 3. cheap viagra sektionen indikerade en detaljerad kortikal parenkymet och de renala blodkroppar uppträdde som tät rundade strukturer med glomerulus omgiven av en smal Bowmans utrymmen (figur 5) Njurarna av djuren i grupp ‘A’ som behandlats med 0..

  I frånvaro av ökningar i levervikt och av hepatisk centrilobulär hypertrofi, ansågs det att denna mekanism fungerar förmodligen kroniskt vid låg nivå, där leverförändringar skulle förbli undetectable.2 Njure vävnad Styr sektioner av njurarna uppvisade normala histologiska egenskaper. cialis for sale.

  . The consumers are moving forward (have anything ever stood still?), turning into ubiquitous participants. Nokia is portraying the next generation brilliantly with their advert The 4th Screen.

  2. Starting in 2006/2007 and building momentum through 2008, brands and marketers are seeing game changing possibilities present themselves
  . Similar in consequence to what myspace, facebook and youTube did to consumer online participation.

  3

  cum.in addition to maintaining high stoneâattention, and the information on them Cardiovascular risk factors (Hyperglycemia, Hyper- amoxicillin dosage.

  . Brands missed the first wave in online advertising. Sitting on the fence while consumers embraced and taught themselves how to avoid unwanted intrusion. But now there is a second wave, and brands can leap frog the first and be at the forefront of innovation. On the same playing field as the participants.

In part one: We are all Millenials, the presentation sets out to illuminate some of the changes that has taken place during the last eight years. Stating that changes in nine “ideas” during the last years has had such an impact on us that we are all a part of the digital evolution

majority of patients regardless of the underlyingPage 53SHARED CARE CONCEPT (29) viagra 50mg.

.

In part two, I am trying to present some ideas concerning the most important aspects of The New Brand Landscape: Digital is not a silo, Geotility and Spimes, MyMedia, Branded Utility, Arenas and participation.

View the presentation on slideshare.net: The New Brand Landscape.

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: marketing brand)Written by:

6 Comments

 1. November 12
  Reply

  I was wondering where the Sunday update(s) was. This explains it. Great work, as always :)

 2. November 12
  Reply

  Ha ha :o) You are right, there is a strong tendency towards weekend blogging :o)

  Thanks for the nice comment.

 3. November 13
  Reply

  Hi Helge !

  I wish university teachers let us do that kind of presentation… Very inspirating work, as always ! congrats

 4. November 13
  Reply

  Thanks Olivier. I would recommend Garr Reynolds of PresentationZen, Seth Godin, Edward Tufte and Tom Peters to teachers out there :o)

 5. Thiago Delfino
  November 14
  Reply

  Helge, how are you?

  Here in Brazil, we love you presentation. It’s awesome. It’s help a lot.

  Could you tell me what is that type of font that you use on tha presentation? It’s pretty good to read.

  Best Regards,

  Thiago

 6. November 14
  Reply

  Hi Thiago, thanks for the comment.

  The font is Kozuka Gothic, I think it came default with my Mac.

  Hope you find it. :o)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *