What is Value in Everyday Life Marketing?
As we are moving from the Attention Web to an Everyday Life, where technology and communication are integrated parts, providing additional deliberate value becomes increasingly important in companies marketing initiatives – as opposed to attention, interest and interruption. But what is “value”?

After posting a slidedeck on value as the new currency of marketing (found at the bottom of the post, or here), I’ve gotten some interesting question regarding what I mean by value

Avslappning av korporal glatt muskulatur ökar efterlevnad och expansionen av lakunen utrymmena komprimerar utflödes venerna (subtunical vener) som resulterar i bibehållande av erektion.Omfattande valideringsdata och kromatogram bekräftar kvaliteten på utgångsmaterial. viagra.

Användningen av internet att förskriva behandlingar för erektil dysfunktion bör starkt motarbetas eftersom det inte uppfyller behovet av direkt läkare-patientkontakt i bedömningen av alla patienter med denna klaga.EMEA 2005 Effekter på corpus cavernosum: I fenylefrin (PE) precontracted isolerade kanin och human corpus cavernosum remsor, sildenafil förbättrad avkoppling inducerad av elektrisk fältstimulering (EFS). viagra 200mg.

.Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna. köpa viagra.

. mina sidor apoteket Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0..

Hos möss (två karcinogenicitetsstudier) var dödligheten ofta förknippas med mag-tarm dilatation förekommer några dagar innan döden.International Index of Erectile Function (IIEF) utvecklades som en kort, tillförlitligt och validerat mått på manlig sexuell funktion, som innehåller 15 frågor som tilldelats till en av fem domäner av sexuella funktionen (erektil funktion, orgasmfunktion, sexuell lust, samlag och övergripande tillfredsställelse); varje fråga skulle kunna besvaras på en 5 eller 6-gradig skala. cheap viagra.

Dess farmakokinetik är dosproportionell över det rekommenderade dosintervallet. cheap cialis Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser (10-faldigt för PDE6,> 80-faldigt för PDE1,> 700-faldigt för PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9, PDE10 och PDE11)..

. I’ll try to explain:

It starts with the original intention behind the company and it’s products:

Products are the result of someone seeing an opportunity to create something that will add value to an existing situation
. To keep it very simple, let’s say as an example this situation is exercising and the product is a dumbbell

in diabetic patients?tients without diabetes mellitus. Am J Cardiol 64:885-888 Care 32:1119-1131 novaivf.com.

.

Now, during most part of the owner’s ordinary day the dumbbell on its own is relatively worthless and uninteresting, but when the owner wants to exercise its function inside the situation of exercising makes it pretty important.

The dumbbell belongs to the situation of exercising and everything that is related to this situation. The situation becomes a context.

    Context: “the circumstances that form the setting for an event, statement, or idea, and in terms of which it can be fully understood and assessed.”
    – Apple Dictionary

Now what I’m saying is that all products are designed to create a natural value inside a context. For the dumbbell it’s the effect it lends to the act of the exercise.

The dumbbell belongs to the context of exercising, and the brand (in the case of this example) does as well.

Now the new opportunities in digital belong to two categories: the Exchange of Ideas (Social Media) and Utilities. The best ideas come from the arenas were these two converge, but for the sake of clarity, I’ll explain it as two exclusive concepts:

Exchange of ideas
In social media people like to talk about stuff, things that are important to them

Two types of standard primary packaging materials were proposed: PVC/PE/ACLAR-Aluminium blister (1 or 4 tablets per blister; cartons containing 1, 4, 8, or 12 tablets) and white opaque high density polyethylene (HDPE) bottles (4, 8 or 12 per bottle) with child-resistant closures with external polypropylene internal polyethylene sealing.scar tissue formation over time. This therapy is viagra for sale.

. A lot of people like to talk about exercising. Now what we see is that people want to share things in order to have something to talk about, and companies have a lot of stuff to share. This is value: Something interesting or useful that people like to share in order to ignite a conversation. The company behind the dumbbell can create value on social media through sharing their valuable content.

Utilities
In the context of exercising we are offering a product (a dumbbell) that adds value. Now exercising is a complex thing, and contains a lot of activities and operations that can be “helped” in addition to what the product itself can offer (the product on its own only offers added effect to the act of exercising itself). As an example this could be an exercising diary for registering dumbbell activity, or something outside of the exercising context with shared values: a healthy living eating plan, registering calories and giving you feedback on “needed” dumbbell activity in order to burn of appropriate amount of calories.

Now I agree, the examples aren’t that great, but hopefully they give a clear idea of what value is. The thing to understand is that this has so little to do with our traditional perception of communication, because it enters the concept of marketing from the other side. It’s not about the company finding new ways to talk about their stuff. The goal is to understand people’s everyday life, and how our product (or brand) can become an important and valuable part of that.

I’ll try to sum it up in a sentences:

    Value is:
    Adding something to an experience, making it better, enhancing it or adding new concepts to it.

I believe it’s important to take notice, because the new marketing landscape is about earning ownership of the experiences where your products are used and brands are shaped. And Losing on these arenas has far greater consequences than loosing out in a standard format banner ad space.Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *