Perspectives on Content




In a media world exploding with information, how can we make less noise? Is it reducing the content? Making it more useful and relevant? Or do we need to change our whole perspective on content all together?

I find these perspectives inspiring:

First of it’s this film on Creative Commons (via @jameschutter):

“…you need to move away from thinking about content to thinking about communities

Effekten utvärdering baserades på intent to treat (ITT) populationen. viagra online I 5 dagar), gav en ökning 182% för sildenafil exponering efter en 100 mg enkeldos, utan några associerade hemodynamiska förändringar..

Men med långvarig användning, sannolikt kommer att ske med en resulterande låg albuminnivåer levernekros. buy viagra 2 Njure vävnad Styr sektioner av njurarna uppvisade normala histologiska egenskaper..

En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0.Baserat på dessa farmakokinetiska resultat samadministrering av sildenafil med ritonavir rekommenderas inte, och i alla händelser den maximala dos sildenafil administreras till en patient som får ritonavir bör inte överstiga 25 mg inom 48 timmar. viagra köpa.

43 mg / kg per dag av Sildenafil till vuxna Wistar-råttor påverkade histologin hos lever och njurar.70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild. apotek på nätet.

Dessutom, sådana faktorer som (1) lätt administrering, (2) invasivitet, (3) reversibilitet, (4) kostnad, (5) verkningsmekanismen (perifer vs central, inducerare vs förstärkare) och (6) lagliga reglerande godkännande och tillgänglighet; kan alla kritiskt påverka den enskilde patientens val av terapi. where to buy viagra Patienter kan ändra medicinering regimer, antingen ED eller en samtidig medicinsk störning..

Det bör noteras att lust, orgasmförmåga och ejakulation kapacitet kan vara intakt även i närvaro av erektil dysfunktion eller kan vara bristfällig i viss utsträckning och bidrar till känslan av bristande sexuell funktion. cialis online Det är anmärkningsvärt att erektil dysfunktion kanske inte vara den primära klagomål och / eller vara associerad med andra sexuella problem..

. Communities that develop around content.”Secondly Kevin Slavin of Area/Code states in this interview on Picinic:

“Maybe what augmentation looks like is reducing, knowing a little bit more about a lot less

groups: hypertensive with erectile dysfunction and hypertensive without erectile dysfunction. The levels of true story ↓ 23 ≥5 and 10 (inform doctor).

. And not adding things to the world, but taking things away”

Kevin Slavin of AREA CODE at PICNIC NYC Salon from PICNICCrossmediaweek on Vimeo.

The last perspective is from Kenya Hara, challenging the whole problem with content and information as something “media-ish”

• Sexual Counseling and Education sildenafil 100mg fibrosis, curvatures)..

. What is information? Is it the quantity or the quality that is really overwhelming us?
(Thanks to Niko Herzeg for recommending the book Designing Design):

    “Although today’s society is said to be in a state of information overload, in fact it may not be an excess. It’s just an overflow of odd and fragmented information in the media. The amount of information in each fragment is in fact quite small. In this slew of half-baked information, isn’t the brain oppressed? The stress on the brain isn’t because of quantity, but because of limited quality.”

Hara talks about information through sense-driven design. Using the example of walking barefoot, where our soles explode with information sensed from the ground we walk on, as opposed to the numbness we feel today wearing shoes and socks. There has been a removal of information suggests Hara, not an increase. The problem rather lies in the quality.

a-removal-of-information

All three perspectives touch on a subject close to hart:
First that advertising and marketing is to focused on tangible content. And secondly that content needs to be the result of understanding context and value, not a goal in itself.



Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *