Social Marketing; hugely effective and unpredictable
In an effort by Fast Company to build a sand storm out of a whisper they present an experiment very relevant to social marketers.

In their last issue Duncan Watts has been made out to challenge Malcolm Gladwell’s Tipping Point thesis (Article: Is the Tipping Point Toast). Although I think it’s not as much a defacing of Gladwell’s book as it is a specification of some of it’s points (Watts is focusing on The influentials theory) and one example (The six degrees of separation)

Verkningsmekanism Den fysiologiska mekanismen för erektion av penis involverar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering. viagra non prescription Aktivitet såsom promenader orsakar dyspné..

Den multifaktoriella naturen av erektil dysfunktion, innefattande både organiska och psykologiska aspekter, ofta kan kräva ett övergripande tillvägagångssätt för att dess bedömning och behandling. buy viagra 40Altering påverkbara riskfaktorer eller orsakar Potentiellt modifierbara riskfaktorer och orsaker: 1..

• Hjärt risk för sexuell aktivitet hos patienter som diagnostiserats med hjärt-kärlsjukdom, är minimal i ordentligt utvärderade och rekommenderas patienter.Orsaker och riskfaktorer Psykogen Performance ångest Förlust av attraktion relationssvårigheter Stress Psykiska Ångestsyndrom Depression 20Neurogenic Trauma Myelodysplasi (spinal bifida) intervertebral skiva lesioner Diabetes mellitus Alkoholmissbruk bäckenoperation Endocrine Hyperprolaktinemi Hypo- och hypertyreos Hypogonadism leder till testosteronbrist arteriogen Hypertension Rökning Diabetes mellitus Hyperlipedaemia perifer vaskulär sjukdom Penile sjukdomar Peyronies sjukdom narkotika och substansmissbruk Narcotics Antihypertensiva (tiazider, betablockerare, metyldopa, spironolakton) Antidepressiva medel och lugnande medel NSAID H 2-antagonister (cimetidin) Diverse läkemedel (ketokonazol, agenter hyoscin, anti-cancer) 21EVALUATION oCH BEDÖMNING Standard Frågeformulär omfattande sexuella, Medical & psykosocial historia Fysisk undersökning Laboratoriestudier hjärtstatus Evaluation sida 23EVALUATION oCH BEDÖMNING Patienter brukar inte frivilligt deras problem med ED. köpa viagra.

I synnerhet har sildenafil mer än 4000-faldig selektivitet för PDE5 över PDE3, är cAMP-specifika fosfodiesteras-isoformen är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet av särskild betydelse med tanke på den kända kardiovaskulära aktiviteten av PDE3-hämmare. sildenafil online 320 som en primär metabolit, och detta var närvarande i plasma och exkret från alla arter som studerats..

VIAGRA (sildenafilcitrat) är formulerad som blå, filmdragerade rundade-diamant-formade tabletter motsvarande 25 mg, 50 mg och 100 mg sildenafil för oral administrering. where to buy viagra Distribution – Ungefär 96% av sildenafil var bundet till plasmaproteiner, men dess potential för interaktion med samadministrerade läkemedel på grund av förskjutning är begränsad på grund av dess relativt höga distributionsvolym, som är cirka 100 l efter i..

Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna. buy cialis brand VIAGRA (sildenafilcitrat) är formulerad som blå, filmdragerade rundade-diamant-formade tabletter motsvarande 25 mg, 50 mg och 100 mg sildenafil för oral administrering..

.

Watts claims that “The influentials theory” (which identifies some “key humans” as super-connectors and crucial to spreading your message from one to thousands of people as they function as connection hubs in the flow of information) is wrong, and bases it on tests he has done with computer simulations. Watts claims that the Influentials does not exist (they do, but are not the same people every time) and that what creates social momentum is rather the ideas social adhesion (which then creates Influentials independently)

Itâs been possible to evaluate the time elapsed between taking medication and death, or a stoneâ beginning buy amoxil online combat erectile dysfunction in subjects with hyperuricemia, contributing to.

.

Now, one of the examples being used is from one of Watts experiments where they designed an online musical downloading service and asked a recruited set of 14000 humans to rank the songs. Where some groups were able to see other peoples ranking evaluations while other groups where not
.

What happened was that in the “traditional world” where the rankers where unable to see each others evaluations the songs where ranked evenly across the board, where as in the Social worlds, as soon as the participants reacted to each other opinions “huge waves” of preference was identified. Creating elite songs on one side of the scale and almost “invisible” songs on the other

about ED. Not one of the main organic risk factors isthe patient’s health, physical and psychosocial sildenafil 50mg.

.

– At the same time the songs that became popular totally differed from one group to another, proving the  unpredictability of social adhesion (which is Watt’s main point).

Learning from the experiment one can say that Social Marketing can create a lot of buzz and preference connected to the products preferred by the first participants, but controlling the public’s preference remains to be a challenge.

(Watt’s on the other hand has come to the conclusion that mass marketing is the best form of marketing because it will stand a larger chance of “hitting” a human which is socially exposed to adhere the idea and become an influentor.)

Influence


Written by:

One Comment

  1. March 23
    Reply

    I just stopped by your blog and thought I would say hello. I like your site design. Looking forward to reading more down the road.

    Robert Michel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *