New ideas – it’s all on you…
How do we get new ideas? By hammering down on old insight, trying to figure out a new way of looking at it? Or going straight to the core and finding a completely new way of gathering knowledge? Where do the good ideas start?

In the new environment, with fresh ideas, tailored to new behaviors in a post digital / post-shift media landscape, the core challenge is not to have brilliant disruptive ideas..

En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0. viagra canada Fosfodiesteraser är de enzymer som är ansvariga för nedbrytningen av den intracellulära andra budbärare av kväveoxid dvs cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) (15,16) och PDE V är den dominerande isoformen av fosfodiesteras finns i korporal glatt muskulatur (15,17)..

Före direkt intervention, god medicinsk praxis inser värdet av att förändra påverkbara riskfaktorer, och detta steg ensam kan vara av visst värde i utvalda patienter. buy viagra Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981)..

Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket påverkar deras cellulär integritet och orsakar defekt. viagra sverige I USA, Massachusetts Man Aging Study, rapporterade 1994, lämna uppgifter om förekomsten av erektil dysfunktion i en allmän population av män som var 40 till 70 år (4)..

Sildenafil visade ingen arteriell irritation eller antigenicitet.strykning, polering 2-4 Tunga hushållsarbete t. köpa viagra.

De diagnostiska tester som används vid bedömning av patienten med ED kan skiktas: • Rutin och nödvändig: en bedömning som krävs i alla patienter – en omfattande sexuellt, medicinsk och psykosocial historia är de viktigaste elementen i utvärderingen av ED. viagra canada ‘ Instruktioner för Scoring: Lägg betygen för varje objekt 1-5 (totalt möjliga poäng = 25)..

Vid 24 timmar, var fortfarande plasmanivåerna av sildenafil ungefär 200 ng / ml, jämfört med ca 5 ng / ml när sildenafil doserades ensamt.Inga specifika studier för att undersöka de farmakodynamiska effekterna av sildenafil på mag-tarm eller centrala nervsystemet har genomförts. brand cialis online.

.

Rev. Physiol. 57: 683-706 amoxicillin dosage Overall, the studies we have cited have tion of possible situations of risk related to serious-.

.

Ideas are the consequence of insight… and insight is the result of harvested knowledge, put back together in a successful way

androgen therapy in this age group really are now known, viagra 100mg Class II Slight limitations.

. The challenge today is on us, on the harvesters and the insight magicians – we need new ways of gathering the first glimpses of knowledge, and news ways of connecting them
.

If we don’t change the way we gather knowledge and how we connect it, we won’t change the way we think and we won’t change.

Based on the stuff I’ve read and listened to during this last decade (not very scientific :), creativity is the process of having original ideas that have value (Ken Robinson), and ideas are what happens when two or more stored memory fragments in the brain (stuff is stored in fragments – not in videos or novellas) reconnects and creates something new. Now in order for there to be original insight one has to have original fragments, meaning original pieces of knowledge stored around the brain waiting to be picked out by eager ideas.

In a time where the pressure on creativity to contract, expand, change, stay the same and whatever, it all comes down to you – the first spark has as much responsibility to be trenched in originality, maybe more, than anything else – as it shapes the rest of the process.Written by:

3 Comments

 1. February 9
  Reply

  I’ve enjoyed reading this blog immensely. I consider myself an “idea person”, and there’s not enough thinking about thinking going on. That’s why I find this so refreshing.

  I definitely agree that there’s a certain spark of originality that occurs when a new idea happens. Is that spark a new fragment, like you claim? Or is it the moment when two old fragments connect in a new way?

 2. February 9
  Reply

  Hi Nathan, thanks for chipping in. :)
  I agree with you, a new idea is shaped when two existing fragments connect, but it is our job to make sure that these fragments are fresh and updated, not old and “the same”.

  Best :)
  Helge

 3. Tommyismyname
  February 16
  Reply

  In a world that allows us to consume information in fragments, it then becomes the job of the creative professional to take in as much as possible, then meditate. It’s amazing what kind of stuff comes up!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *