Micro Actions and Micro Marketing
How will brands change their marketing towards customers as our connected lives move from the universal and roomy interfaced libraries of the browsered internet and on to utilities and services on mobile handsets and things?

roomy-interfaced-libraries

As Microsoft’s Europe Logs On report states, this scenario might demand our attention sooner than we thought:

    “Internet use on PCs will drop from 95% today to only 50% over the next 5 years as other web enabled devices such as IPTV, games consoles and mobile phones become more popular”.

As we all know by now, mobile is not a smaller version of the PC/browser Internet, it’s a completely different platform with it’s own abilities and context for use

mato vertebrae): taking amoxil target organ, but through the pudendal in.

. As customers increasingly will be more available on these smaller devices and less accessible through the PC’s browser we need to keep up with the development if we want to stay in touch.

View more presentations from Helge Tennø.

But when the arenas where we meet our customers change, we also have to change the way we talk and interact on these devices – to best fit with its abilities

När väl vald, kan penis proteser vara förknippade med höga patienttillfredsställelse (28).De prolifererande cellerna i levern, som producerar röda och vita blodkroppar, är normalt finns mellan de hepatiska cellerna och väggarna i kärlen (Singh, 1997). viagra.

Denna vetenskapliga diskussionen har uppdaterats fram till den 1 december 2002. viagra Farmakokinetik och metabolism VIAGRA absorberas snabbt efter oral administrering, med en genomsnittlig absolut biotillgänglighet på 41% (intervall 25-63%)..

Det är rimligt att diskutera fördelar, risker och kostnader för de tillgängliga behandlingsstrategier med patienten och har patienten aktivt delta i valet av terapi (delad beslutsfattande) Behandlingen väljs av en patient kommer att påverkas inte bara av frågor sådana som effekt och säkerhet utan också av patientens kulturella, religiösa och ekonomiska bakgrund.EMEA 2005 fysikalisk-kemiska data såsom potentiometrisk titrering, UV-absorptionsspektra, dissociationskonstanter, termiska studier, hygroskopicitet och löslighetsstudier tillhandahålla ytterligare stödjande bevis på kemisk struktur. köpa viagra.

Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0.Detta enzym guanylatcyklas är ansvarig för omvandling av guanosin trifosfat (GTP) till cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). viagra receptfritt.

Tabellen visade att experimentgrupp C (Exp C. cheapest viagra Denna lägre selektivitet som tros vara grunden för abnormiteter relaterade till färgseende som observeras med högre doser eller plasmanivåer (se Farmakodynamik)..

Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod.Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket påverkar deras cellulär integritet och orsakar defekt. cialis 20mg.

. Let’s not make the same mistakes as generations before us, and unimaginatively copy “standards” from existing mediums.

My point in this is that up till now companies’ marketing activities in the digital sphere has been the “universal” approach. Where we view the website as a library filled with information rather than a utility to help people do stuff. This especially forces the design to solve the wrong problem (findability not utility), and puts the focus on availability not activity.

To me the new smaller interfaces and the contexts where they will be used challenges us to think more in micro activities

rates are usually high. generic viagra Hypogonadism leading to testosterone deficiency.

. Identify core services, core activities and core consumers. Finding smaller unique solutions for different situations and different contexts. And moving much of our digital initiatives into micro actions and micro marketing compared to how we do stuff today.

the-universal-approach_2


Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *