Commercial Collaborations; Tools Things and Toys
Just wanted to link to the presentation on Nike+ by Michael Tchao, General Manager of Nike Techlab, from Picinic 08′

Degree of evidence from epidemiological studies, prospective and clinical trials = +++ High; ++ Moderate; + is Reasonable. buy amoxil online lispro insulin. Was found comatose by her daughter and.

degenerativa och atrofiska förändringar (Mag. viagra canada Den kemiska-farmaceutiska dokumentationen är väl dokumenterad och garanterar kvaliteten på den aktiva substansen och den färdiga produkten med avseende på likformig effekt och säkerhet..

Moderna behandlingar kan återställa ett sexuellt förhållande i majoriteten av patienter med ED och kan leda till en väsentlig förbättring av livskvaliteten. generic viagra De diagnostiska tester som används vid bedömning av patienten med ED kan skiktas: • Rutin och nödvändig: en bedömning som krävs i alla patienter – en omfattande sexuellt, medicinsk och psykosocial historia är de viktigaste elementen i utvärderingen av ED..

Med avslappning av korporal glatt muskulatur, börjar arteriell fyllning, vilket initierar den hemodynamiska händelse av en naturlig erektion genom blodöverfyllnad av sinuskurvorna i cavernosa och veno-ocklusion på grund av kompressionen av subtunical venoler mot tunica albuginea. köp viagra Det fanns en tendens till blodtrycket att återgå till baslinjevärden efter 4 timmar efter dosering..

Det bör noteras att lust, orgasmförmåga och ejakulation kapacitet kan vara intakt även i närvaro av erektil dysfunktion eller kan vara bristfällig i viss utsträckning och bidrar till känslan av bristande sexuell funktion.Sildenafil också fördelas i ejakulatet (<0,0002% av den totala administrerade dosen). viagra apoteket.

5-2 timmar efter oral dosering.Samtidig användning av potenta cytokrom P450 3A4 hämmare (t. viagra canada.

Den resulterande effekten är akut toxicitet leder till förbättrad hepato-cell- aktivitet och ökning av globulin och albumin komponenter hos proteinet. generic cialis 70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild..

.

For anyone certain that the Nike+ case isn’t relevant to smaller, non-global brands

should be carefully monitored.d. Heavy smoking viagra for sale.

. These 23 minutes will hopefully change your mind, as Michael discloses a lot of the thoughts and ideas that in the end led to the Nike+ phenomenon.


Michael Tchao at PICNIC08: Commercial Collaborations: Tools, Things and Toys from PICNICCrossmediaweek on Vimeo.


Written by:

2 Comments

 1. February 5
  Reply

  Great video and it scares me that some people might need to see this to finally appreciate how this kind of approach and thinking might be relevant to them, regardless of their size.

 2. February 5
  Reply

  Hi Rob, I do agree, I do agree.

  It’s all about looking behind the brand and seeing all the things they did and thoughts they had. And figuring out how this might apply/transfer to your situation.

  Thanks for contributing.

  Best
  Helge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *